ติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือแจ้งเบาะแส ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณกัลยา โทร. 081-985-0006

รางวัลนำจับ 50,000 บาท