รูปภาพกิจกรรมแรลลี่โครงการ "ขับรถเที่ยวให้สนุก แวะเติมความสุขให้ทั่วไทย" ปีที่ 2

Drive & Stay “ขึ้นเหนือ ล่องใต้” เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน  2556 ที่ผ่านมา
             ม่อนแจ่ม สถานที่ท่องเที่ยวภายใต้การดูแลของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง-หนองหอย ซึ่งตั้งอยู่ที่ ความสูง 1,350 เมตร จากระดับน้ำทะเล

       มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เป็นจุดชมวิวทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกที่งดงาม มองเห็นทิวทัศน์ของ อ.แม่แตง และ อ.แม่ริม

       หรือจะเลือกเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ณ ดอยม่อนล่อง ทดสอบกิจกรรมล้อเลื่อนไม้โดยกลุ่มชาวบ้าน บริการที่พัก และอาหารจากผลิตภัณฑ์ของ

       โครงการหลวง (ถนนทางขึ้นโค้งและชัน)             อาหารค่ำ ได้รับการสนับสนุน จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ร้าน คุ้มขันโตก ด้วยบรรยากาศล้านนา พร้อมชมการแสดงตระการตามากมาย

       และได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับและจับรายชื่อผู้โชคดี โดย คุณวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่


รายชื่อผู้โชคดี โดย  คุณวิสูตร  บัวชุม   ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่  รวม 4 รางวัล คือ
รางวัลที่ 1. ipad mini 2 รางวัล ผู้โชคดี คือ  1. คุณมินทิวา เกิดแก้ว   2. คุณวิโรจน์ ธีระสืบสกุล
รางวัลที่ 2. แพ็คเก็จท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน 1 รางวัล ผู้โชคดี คือ  ด.ช.ศักดา  ธีรอนุปัญ  
รางวัลที่ 3. แพ็คเก็จท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน 1 รางวัล ผู้โชคดี คือ  คุณสมหวัง  มัสการ

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.