การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2556
ณ ห้องเมเปิล 2 โรงแรมเมเปิล บางนา


        เมื่อ  วันพุธ  ที่  16 มกราคม  2556  ณ ห้องเมเปิล 2 โรงแรม
เมเปิล  บางนา   ได้รับเกียรติร่วมเป็น  Host  จัดประชุม   จากบริษัท
วีเคเอส  กรุ๊ป  (เอเซีย)  จำกัด  โดย คุณพิมพา  ชลาลัย   กรรมการ
ผู้จัดการ   ทางสมาคมฯ  จึงขอมอบที่ระลึก  ให้แก่  Host  จัดประชุม
พร้อมด้วยแนะนำสมาชิกวิสามัญ  รายใหม่  สรช.วิ 23/2556  บริษัท
เอช ซี เอ็น จำกัด (ฮอนด้านนทบุรี กรุ๊ป) โดยคุณศักดิ์ดา ยอดวานิช
กรรมการผู้จัดการ กล่าวมีความยินดีที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ
และได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ในสมาคมฯ2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.