สมาคมรถเช่าไทยมอบเงิน 100,000
ให้สภากาชาดิไทย

วันที่ 9/5/54

  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ทางสมาคมรถเช่าไทย ได้มอบเงินจากการ
จัดการแข่งขัน Green Rally ซึ่งเป็นแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 ให้แก่ สภากาชาดไทย จำนวน 100,000 บาท และ มูลนิธิเมาไม่ขับ จำนวน 50,000 บาท โดยตัวแทนของสมาคมรถเช่าไทยที่ไปมอบเงินใน
ครั้งนี้ ประกอบไปด้วย คุณแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ (นายกสมาคม
รถเช่าไทย) คุณนที วรรธนะโกวินท์ (อุปนายกสมาคมรถเช่าไทย) คุณประสงค์  ตั้งสีฟ้า (เลขาธิการสมาคมรถเช่าไทย)2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.