สมาคมรถเช่าไทย มอบเงินสนับสนุน
ให้ตำรวจนครบาล

วันที่ 8/12/53

     ทางสมาคมรถเช่าไทย ได้มอบเงินสนับสนุนให้ตำรวจนครบาล ณ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2553 โดยทางสมาคม
ได้มอบให้กับ พล.ต.ท. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับ
บัญชาตำรวจนครบาล จำนวน 100,000 บาท เพื่อให้เป็นการสนับสนุน
การทำงานของตำรวจต่อไป2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.