สมาคมรถเช่าไทยไปลงนามถวายพระพร
ในหลวง ที่โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 25/11/53

     ทางสมาคมรถเช่าไทย ได้ร่วมพร้อมใจกันไปลงนามถวายพระพร ในหลวง ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2553 โดยทางสมาคม
รถเช่าไทย ได้เดินทางไปเป็นหมู่คณะ ซึ่งนำโดย คุณแก้วใจ เผอิญโชค
(นายกสมาคมรถเช่าไทย) เป้นหัวหน้าคณะไปลงนามถวายพระพร
ในครั้งนี้ด้วยครับ2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.