แรลลี่การกุศลสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 6
วันที่ 6-7/11/53

      ทางสมาคมรถเช่าไทย ได้จัดงานแรลลี่การกุศลครั้งที่ 6 ซึ่งในครั้งนี้
ได้ใช้ชื่อการแข่งขันว่า TCRA Green Rally 2010 เส้นทาง กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี ในวันที่ 6 - 7 พ.ย. 2553 โดยเริ่มต้นสตาร์ทที่ Pavilion และสิ้นสุดที่ โรงแรม ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี โดยการจัดการแข่งขัน
ครั้งนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
รายละเอียดของการแข่งขันสามารถเข้าไปดูได้ที่
E-Magazine ฉบับ พิเศษ TCRA Green Rally 20102585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.