เยี่ยมบริษัทสมาชิกใหม่
บริษัท แอลเทสคาร์ จำกัด

วันที่ 10/2/53

      คุณแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ นายกสมาคม และคุณนที
วรรธนะโกวินท์ กรรมการที่ปรึกษา ได้เดินทางไปเยี่ยมบริษัท
แอลเทสคาร์ จำกัด สมาชิกใหม่สมาคมรถเช่าไทย โดยได้รับการ
ต้อนรับเป็นอย่างดีจากคุณกุลธิดา เลิศสรรค์ศรัญย์ กรรมการผู้จัดการ
และคุณธัญญาภัทร์ พัฒนพลวิชญ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.