เยี่ยมบริษัทสมาชิกใหม่ บริษัท แพลทตินั่ม
ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

วันที่ 9/2/53

      คุณแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ นายกสมาคม และคุณนที
วรรธนะโกวินท์ กรรมการที่ปรึกษา ได้เดินทางไปเยี่ยม บริษัทแพลท
ตินั่ม ออโต้ เซอร์วิส จำกัด สมาชิกใหม่สมาคมรถเช่าไทย โดยได้รับ
การต้อนรับเป็นอย่างดีจากคุณอนุพงศ์ คุตติกุล กรรมการผู้จัดการ และ
คณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.