สมาคมรถเช่าไทยขอบคุณ ISUZU
วันที่ 27/1/53

     คุณนที วรรธนะโกวินท์ กรรมการที่ปรึกษา และคุณนพมาศ ชลากรกุล กรรมการสมาคม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จดหมายขอบคุณจากสภา
กาชาดไทย มูลนิธิเมาไม่ขับ และสมาคมรถเช่าไทย ขอบคุณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โดยคุณวิชัย (กีร์) สินอนันต์พัฒน์ ผู้จัดการ
ทั่วไป ฝ่ายสื่อสารการตลาด เป็นผู้รับมอบ ที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน "แรลลี่คาราวานการกุศล สมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 5" เพื่อหารายได้บำรุง
สภากาชาดไทย และมูลนิธิเมาไม่ขับ เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2553
ที่ผ่านมา
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.