สมาคมรถเช่าไทย ขอบคุณ
บริษัท เมืองไทยประกันภัย

วันที่ 25/1/53

    คุณนที วรรธนะโกวินท์ กรรมการที่ปรึกษา และคุณนพมาศ ชลากรกุล กรรมการสมาคม มอบของที่ระลึก จดหมายขอบคุณจากสภากาชาดไทย มูลนิธิเมาไม่ขับและสมาคมรถเช่าไทย ขอบคุณ บริษัท เมืองไทยประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน "แรลลี่คาราวานการ
กุศล สมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 5" เพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาดไทย และมูลนิธิเมาไม่ขับ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.