สมาคมรถเช่าไทย ขอบคุณ NISSAN
วันที่ 21/1/53

    คุณแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ นายกสมาคมรถเช่าไทย
และคุณนที วรรธนะโกวินท์ กรรมการที่ปรึกษา มอบของที่ระลึก
จดหมายขอบคุณจากสภากาชาดไทย มูลนิธิเมาไม่ขับ และสมาคม
รถเช่าไทย ขอบคุณ คุณประพัฒน์ เชยชม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
การตลาดและขาย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน "แรลลี่คาราวานการกุศล สมาคมรถเช่า
ไทย ครั้งที่ 5" เพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาดไทยและมูลนิธิเมาไม่ขับ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.