สมาคมรถเช่าไทย ขอบคุณ AAA
วันที่ 19/1/53

    คุณแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ นายกสมาคมรถเช่าไทย
และคุณนที วรรธนะโกวินท์ กรรมการที่ปรึกษา มอบของที่ระลึก
จดหมายขอบคุณจากสภากาชาดไทย มูลนิธิเมาไม่ขับ และสมาคม
รถเช่าไทย ขอบคุณ คุณประสงค์ ตั้งสีฟ้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท
อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน
"แรลลี่คาราวานการกุศล สมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 5" เพื่อหารายได้
บำรุงสภากาชาดไทย และมูลนิธิเมาไม่ขับ เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม
2553 ที่ผ่านมา
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.