สมาคมรถเช่าไทยขอบคุณ TOYOTA
วันที่ 19/1/53

    คุณนที วรรธนะโกวินท์ และคุณแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์
นายกสมาคมรถเช่าไทย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จดหมายขอบคุณ
จาก สภากาชาดไทย มูลนิธิเมาไม่ขับ และสมาคมรถเช่าไทย ให้กับ
คุณชลยุทธ์ วรรธโนทัย ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้ารายใหญ่บริษัทโตโยต้า
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนหลักใน
การจัดงาน "แรลลี่คาราวานการกุศล สมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 5" เมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.