สมาคมรถเช่าไทยขอบคุณ AYCAL
วันที่ 18/1/53

    คุณนที วรรธนะโกวินท์ และคุณแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ นายกสมาคมรถเช่าไทย มอบของที่ระลึก จดหมายขอบคุณจาก
สภากาชาดไทย มูลนิธิเมาไม่ขับ และสมาคมรถเช่าไทย ให้กับ
คุณธีรชาติ จิรจรัสพร ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เพื่อขอบคุณที่เป็นผู้
สนับสนุนการจัดงาน "แรลลี่คาราวานการกุศล สมาคมรถเช่าไทย
ครั้งที่ 5" เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.