สมาคมรถเช่าไทย
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552

วันที่ 24/12/52

    สมาคมรถเช่าไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมของสมาคมฯ ตลอดระยะเวลา 1 ปี และ คุณแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ รับมอบ
ตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมรถเช่าไทย
สมัยที่ 6 พร้อมแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ของสมาคม2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.