การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
ผู้ให้การสนับสนุนหลักงานแรลลี่
คาราวานการกุศลฯ

วันที่ 23/12/52

    คุณนที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย มอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณ หนังสือขอบคุณจากสภากาชาดไทย มูลนิธิเมาไม่ขับ
สมาคมรถเช่าไทย และของที่ระลึกให้ บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที.
(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนหลัก การจัด "งานแรลลี่คารา
วานการกุศล สมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 5" ชิงถ้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยคุณฮิโรยูกิ อิโนะคูจิ
กรรมการบริหาร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านม2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.