งานประชุมสมาคมรถเช่าไทย
(ครั้งที่ 1/2555)

วันที่ 17/1/55

ประชุมครั้งที่ 1/2555 ที่ผ่านมาวันอังคารที่ 17 ม.ค. 55 แสดงความ
ยินดีกันทั่วหน้ากับนายกฯ คนใหม่ สมัยที่ 7 คือ ดร.นที วรรธนะโกวินท์
และที่สำคัญ เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตร นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
(LL.D. ) ณ อาคารใหม่สวนอัมพร มาหมาดๆ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค.
2555 ที่ผ่านมานี้เอง

เมื่อวันอังคาร ที่ 17 ม.ค. 2555 ที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ จัดประชุมขึ้น ที่โรงแรมเซนต์เจมส์ ซ.สุขุมวิท 26 สมาชิกสามัญและวิสามัญ ร่วมแสดงความยินดีกับ
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 7 ดร.นที วรรธนะโกวินท์ โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ คุณสงกรานต์ ดิฎฐโชติ จาก บจก.เอส.เอ็ม.ที.เร้นท์ อะ คาร์ และคุณการุณ
กิจคุณาเสถียร จาก บจก.ช.พัฒนาคาร์เรนท์ เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้ และ คุณพินิจ เจริญพันธุ์ ร่วมด้วย คุณอรัญญา วิวัจนสิรินทร์ และคุณวิโรจน์ ธีรสืบ
สกุล จาก บจก.ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนมอบกระเช้าของขวัญ

 
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.