งานประชุมโครงการ Fly & Drive ปี 2555 “ขับรถเที่ยวให้สนุก แวะเติมความสุข
ให้ทั่วไทย”
รอบพิเศษครั้งที่ 1/2555


ในวันที่ 4 เมษายน 2555  เวลา 11.00 น. ณ อาคารแจแปนเร้นท์ ทางสมาคมรถเช่าไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมอย่างยิ่ง และได้รับการแจ้งชื่อเป็นอนุกรรมการเข้าร่วมโครงการนี้เบื้องต้นแล้ว

ยังได้รับความร่วมมือ จาก 3 ธนาคาร คือ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารธนชาติ เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ
ตลอดระยะเวลาการขายคูปอง

วันที่ 4 เมษายน 2555 ประชุมโครงการ Fly & Drive ปี 2555 “ขับรถเที่ยวให้สนุก แวะเติมความสุขให้ทั่วไทย” รอบพิเศษครั้งที่ 1/2555 เวลา 11.00 น. ณ อาคารแจแปนเร้นท์ ได้รับการแจ้งชื่ออนุกรรมการเข้าร่วมโครงการนี้เบื้องต้นแล้ว ยังได้รับความร่วมมือ จาก 3 ธนาคาร คือ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารธนชาติ เข้าร่วมสนับสนุนโครงการตลอดระยะเวลาขายคูปอง ที่จะเริ่มจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ถึง 31 ต.ค. 2555 ซึ่งเป็นระยะเวลา 6 เดือน บรรยากาศการประชุมระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์โครงการเต็มไปด้วยยินดีที่ได้รับเกียรติยิ่ง จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือกับสมาคมรถเช่าไทย และทางสมาคมรถเช่าไทย จะพยายามทำโครงการนี้ให้ดีที่สุด
สอบถามรายละเอียดเข้าร่วมโครงการได้ที่ เบอร์โทร 02-204-1454 ทุกวัน จ.-ส. เวลา 9.00 - 16.00 น.
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.