ร่วมแสดงความยินดี

ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายก สมาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร้นท์ทัล จำกัด ที่ได้เป็นผู้บริหาร แบรนด์ sixt ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พค. 2555

 
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.