งานประชุมสมาคมรถเช่าไทย
(ครั้งที่ 3/2555)

วันที่ 16/3/55

ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมได้ประชุมสมาชิกสมาคมฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 โดยมี พ.ต.อ. ชนวัฒน์ วัฒนกุล จากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อหารือโครงการ "ขับรถเที่ยวให้สนุก แวะเติมความสุขให้ทั่วไทย" ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน ร่วมมือ เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายไปด้วยดี
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.