การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2555

    การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2555 จัดขึ้นเมื่อ วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2555 ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่โดย บริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เวลา 15.00 - 17.00 น.   ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองเช่นเคย พร้อมหน้าพร้อมตาด้วยสมาชิกสามัญ วิสามัญ ผู้สังเกตการณ์ มากมาย ได้แก่ บริษัทรถเช่าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด , บริษัทลิสซิ่ง, สมาคมเช่าซื้อ และ สมาคมผู้จำหน่ายรถยนต์ไทย ได้ให้ความสนใจเข้า
ร่วมประชุม เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมร่วมกันต่อไป

    กิจกรรมสมาคมรถเช่าไทยที่สำคัญประจำปี คือแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 8 วันเสาร์ – อาทิตย์   ที่ 27-28 ต.ค. 2555   เส้นทาง   กทม.- สุพรรณบุรี
รายได้มอบแก่ สภากาชาดไทย  และมูลนิธิเมาไม่ขับ  ประชาสัมพันธ์แจ้ง
ความจำนงขอเป็นสปอร์เซอร์  จัดกิจกรรมภายในงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่สมาคมรถเช่าไทย พร้อมสำรองบัตรรถเข้าร่วมงานมีจำนวนจำกัด 50 คัน เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-204-1454


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.