ขอต้อนรับสมาชิกสมาคมรถเช่าไทยรายใหม่


     เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา เปิดตัวสมาชิกสามัญรายใหม่ บริษัท เค คาร์เรนทอล จำกัด อย่างสวยงาม โดยการเป็นเจ้าภาพจัดงาน
ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2555   ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14   โรงแรม
ดิเอมเมอร์รัลด์ ถ.รัชดา  ซึ่งการประชุมครั้งนี้พร้อมพรั่งด้วยเหล่าสมาชิก สามัญ วิสามัญ และสมาชิกรายใหม่ 3 บริษัท คือ
      1. บริษัท เค คาร์เรนทอล จำกัด (สมาชิกสามัญ)
      2. บริษัท วีเคเอส กรุ๊ป (เอเซีย) จำกัด (สมาชิกวิสามัญ)
      2. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (สมาชิกวิสามัญ)
และผู้สังเกตการณ์จากหลายองค์กร บรรยากาศภายในงานประชุมครั้งนี้
มีช่วงเวลาพิเศษ   ที่ทางสมาคมรถเช่าไทย   จัดอวยพรวันคล้ายวันเกิด
ย้อนหลังให้แก่ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ

ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคม คือ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ สมาคมฯ จึงเรียนเชิญ อดีตนายกสมาคมฯ คุณแก้วใจ เผอิญโชค เป็นตัวแทน กล่าวคำ
อวยพร และมอบแจกันดอกไม้ พร้อมด้วยเหล่าสมาชิกร่วมมอบของขวัญ และกล่าวคำอวยพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ท่าน เพื่อสร้างสรรค์พัฒนางาน
สมาคมฯ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และเชื่อมสายสัมพันธ์ธุรกิจ ของสมาชิกสามัญ วิสามัญ ให้แน่นแฟ้นยิ่งๆ ขึ้นไป

ในประชุมดังกล่าว ได้มีการมอบถ้วยประทานจำลอง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย
จำกัด (มหาชน) แชมป์ปีที่แล้ว โดยอดีตนายกสมาคมฯ คุณแก้วใจ เผอิญโชค

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.