แรลลี่การกุศล สมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 8


     ขอขอบคุณสมาชิก และผู้ให้ความสนับสนุน แรลลี่การกุศล สมาคม
รถเช่าไทย ครั้งที่ 8/2555 ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 27-28 ต.ค. 55 เส้นทาง
กทม.-สุพรรณบุรี โดยรับเกียรติจากสมาชิกวิสามัญร่วมเป็นประธานในพิธี
เปิดงานแรลลี่การกุศลฯ ครั้งนี้จาก
    1.ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
      โดย คุณธีรชาติ จิรจรัสพร (จากซ้ายลำดับที่ 1)
      ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่าซื้อ
    2.สมาคมรถเช่าไทย
      โดย ดร.นที วรรธนะโกวินท์ (จากซ้ายลำดับที่ 2)
      ตำแหน่งนายกสมาคมรถเช่าไทย
    3.บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที.(ปรเทศไทย) จำกัด
      โดย คุณคมสัน สิงห์ทอง (จากซ้ายลำดับที่ 3)
      ตำแหน่งผู้จัดการแผนกส่งเสริมการขายและสื่อสารการตลาด
    4.บริษัท นิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
      โดย คุณวิศิษฎ์ พิทยะวิริยากุล (จากซ้ายลำดับที่ 4)
      ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่


     ท่ามกลางผู้สนับสนุนมากมายเป็นปรากฎการณ์ และนิมิตรหมายอันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน ซึ่งดำเนินตามวัตถุประสงค์ของงานแรลลี่การกุศล สมาคมรถเช่าไทย คือ นำรายได้มอบแก่ สภากาชาดไทย มูลนิธิเมาไม่ขับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี รวมรายได้ครั้งนี้มอบแก่องค์กรการกุศลเป็นจำนวนเงินถึง 250,000.- บาท เป็นที่น่าปลื้มปิติยินดียิ่งนัก

     โดยสมาคมรถเช่าไทย ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก ให้แก่ผู้สนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงาน ดังนี้

 

1. ผู้สนับสนุนอาหารเช้า เครื่องดื่ม สถานที่สำหรับจุดปล่อยรถแรลลี่ คือ
บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาแม็คโครแจ้งวัฒนะ) ตัวแทนรับมอบของที่ระลึก คือ คุณปิยะธิดา ศิริสมถะ ฝ่ายบริหารธุรกิจระหว่างองค์กร


 
 

2. ผู้สนับสนุน อาหารว่าง ของที่ระลึก ของรางวัล สถานที่สำหรับเก็บคะแนน TC/RC 1 คือ
บริษัท เชฟโรเลตเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โชว์รูมเชฟโรเลต สาขาบางบัวทอง บริษัท เอ็ม.เค.ออโต้วัน จำกัด)
ผู้รับมอบของที่ระลึก คือ คุณวรศักดิ์ ชาญไพบูลย์รัตน์(จากซ้ายลำดับที่ 3) และคุณสุรีย์พร ชาญไพบูลย์รัตน์(จากซ้ายลำดับที่ 2) ผู้บริหารโชว์รูมเชฟโรเลต สาขาบางบัวทอง บริษัท เอ็ม.เค.ออโต้วัน จำกัด และคุณชินรัตน์ หวังผลพัฒนศิริ(จากซ้ายลำดับที่ 5) บริษัท เชฟโรเลตเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดีจาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)โดยคุณธีรชาติ จิรจรัสพร(จากซ้ายลำดับที่ 1) ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่าซื้อ


 
 

3. ผู้สนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่ สำหรับเป็นจุดเก็บคะแนน TC/RC 2 คือ บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สาขาบางบัวทอง 1
รับมอบของที่ระลึก โดยคุณอรรถพล อรรถสิทธิ์ ผู้จัดการประจำสาขาบางบัวทอง 1


 


     ประมวลภาพการแข่งขันแรลลี่การกุศลฯ ครั้งนี้

     ผลการแข่งขันแรลลี่การกุศลฯครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ประเภททีม

   ชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

    ได้แก่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมโดยคุณวิศิษฎ์ พิทยะวิริยากุล (จากซ้ายลำดับที่ 4) ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่

 


 
 

   รองชนะเลิศลำดับที่ 1

   ได้แก่ บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาสารสิน) นำทีมโดย คุณวิโรจน์ ธีรสืบสกุล


 
 

   รองชนะเลิศลำดับที่ 2

    ได้แก่ บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมโดย คุณปิยะธิดา ศิริสมถะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจระหว่างองค์กร


 
 

   รางวัลบู้บี้

    ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์อินเตอร์ลิสซิ่ง จำกัด นำทีมโดยคุณบุญธรรม อยู่พ่วง


 
     

ประเภทคัน

   ชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยสมาคมรถเช่าไทย

    ได้แก่ บริษัท เอส.เอ็ม.ทีเร้นท์เอคาร์ จำกัด นำทีมโดย คุณสงกรานต์ ดิฏฐโชติ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดอาวุโส

 


 
 

   รองชนะเลิศลำดับที่ 1

    ได้แก่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย คุณสุธิพันธ์ วรรณชาติ


 
 

   รองชนะเลิศลำดับที่ 2

    ได้แก่ บริษัท วันลิ้งเทคโนโลยี จำกัด นำทีมโดย คุณอนันต์ จิตปรีดาสกุล


 
 

   รางวัลบู้บี้

    ได้แก่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด นำทีมโดย คุณอภิชาติ วัยวุฒิ


 
     2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.