การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2555 ณ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)


     การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันพฤหัส ที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม จากบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก โดยคุณยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด ให้เกียรติที่ประชุมแนะนำบริษัท ผลิตภัณฑ์ พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย และแสดงความยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมสมาคมฯ ในฐานะสมาชิกวิสามัญต่อไป


 

     ดังนั้นทางสมาคมฯ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกฯ เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ คุณยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 
 
 
 

     ซึ่งบรรยากาศการประชุมครั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ จากหลายหน่วยงาน โดยสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ นั้น จะสามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน และสังคมไทยรวมกันต่อไป

 
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.