ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ อาคารศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช


        เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พ.ย.55 เวลา 15.00 น. ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมฯ พร้อมทั้ง คุณแก้วใจ เผอิญโชค กรรมการที่ปรึกษา คุณสงกรานต์ ดิฏฐโชติ คุณพินิจ เจริญพันธุ์ อนุกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ ร่วมเดินทางไปถวายพระพรในหลวงและพระราชินี ณ อาคารศิริราช 100 ปี


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.