การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2556
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์


        เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 ณ บรรยากาศห้องประชุมคึกคักหนาแน่นเหมือนเดิมอย่างเช่นทุกครั้ง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้แนะนำสมาชิกวิสามัญรายใหม่ 2 ราย คือ
    1. สรช.วิ 24/2556 บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด (พระราม 3 ฮอนด้ากรุ๊ป) โดย คุณแอนจลิน สินธวาชีวะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
    2. สรช.วิ 25/2556 บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณณัฐภัสสร เรืองวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารการประมูลรถนิติบุคคล
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.