การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2556
อาคารกรุงเทพประกันภัย


        เมื่อวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2556 ห้องประชุมเลขที่ 1104
ชั้น 11 ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย โดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย
จำกัด (มหาชน) เป็น Host จัดประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วม
มอบของที่ระลึก ให้ คุณจักรกริช ชีวนันทพรชัย ผู้อำนวยการธุรกิจ
ลูกค้าองค์การ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด โดยงานประชุมครั้งนี้ Chevrolet Thailand ได้แจ้งขอเสนอสิทธิพิเศษให้สมาชิกสมาคมฯ
อีกด้วย
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.