การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่4/2556

โรงแรมแจ๊สโซเทล

    เมื่อวันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล โดย บริษัท วันลิงค์ จำกัด ให้เกียรติเป็น Host การประชุมครั้งนี้ โดยที่ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย จึงเป็นตัวแทนสมาคมฯ มอบของที่ระลึก ให้แก่คุณสัมฤทธิ์ บุญอมร CEO บจก.วันลิงค์ พร้อมด้วยแนะนำสมาชิกวิสามัญรายใหม่ 2 ราย คือ
   1. สรช.วิ 26/2556 บริษัท พันธ์ชัย ออโต้ ซัพพลาย จำกัด และ
   2. สวช.วิ 27/2556 บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จำกัด อย่างเป็นทางการ

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.