ภาพรับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น
ประจำปี 2556

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

    เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย เป็นตัวแทน เข้ารับรางวัลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "ประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2556" เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สมาคมการค้าไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาภาคธุรกิจไทย ด้านการพัฒนาองค์กร ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นตัวแทนมอบรางวัล โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีภายในงาน

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.