การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่5/2556

สโมสรราชพฤกษ์

    เมื่อวันพุธ ที่ 25 กันยายน 2556 ณ สโมสรราชพฤกษ์ โดย บริษัท เอช ซี เอ็น จำกัด ให้เกียรติเป็น Host การประชุมครั้งนี้ โดยที่ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย จึงเป็นตัวแทนสมาคมฯ มอบของที่ระลึก ให้แก่คุณศักดา ยอดวานิช กรรมการผู้จัดการ บจก. เอช ซี เอ็น และในขณะเดียวกัน ดร.นที วรรธนะโกวินท์ ได้เป็นตัวแทนมอบถ้วยจำลอง ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้แก่ผู้ชนะเลิศ คือ คุณเจริญชัย ศักดิ์ทองสิริ บริษัท นิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด ในการแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.