ร่วมแสดงความยินดีสมาคมการค้าดีเด่น'56

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

    เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2556 เวลา 12.00 – 14.00 น. ที่ผ่านมา ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย และ คุณการุณ กิจคุณาเสถียร กรรมการสมาคมรถเช่าไทย ได้เข้าร่วมงานแสดงความยินดีกับสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ทีได้่รับรางวัลโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2556 โดยมีคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Activity Hall สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.