แรลลี่การกุศล สมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 9


     ขอขอบคุณสมาชิก และผู้ให้ความสนับสนุน แรลลี่การกุศล สมาคม
รถเช่าไทย ครั้งที่ 9/2556 ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 26-27 ต.ค. 56 เส้นทาง
กทม.-หัวหิน โดยได้รับเกียรติจากสมาชิกวิสามัญร่วมเป็นประธานในพิธี
เปิดงานแรลลี่การกุศลฯ ครั้งนี้จาก
    1.ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมฯ
     (จากซ้าย ลำดับที่ 4 เสื้อสีขาว)
    2.คุณสงกรานต์ ดิฏฐโชติ กรรมการ (จากซ้าย ลำดับที่ 1 เสื้อสีขาว)
    3.คุณการุณ กิจคุณาเสถียร กรรมการ (จากซ้าย ลำดับที่ 3 เสื้อสีขาว)

บริษัท นิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
    คุณหนึ่งนุช อินทรจิตร (จากซ้าย ลำดับที่ 2 เสื้อสีส้ม,ขาว) ...
บริษัท เอ็ม.เค.ออโต้วัน จำกัด (สาขาบางบัวทอง)
    1. คุณวรศักดิ์ ชาญไพบูลย์รัตน์ (จากซ้าย ลำดับที่ 5 เสื้อสีขาวฟ้า) กรรมการผู้จัดการ
    2. คุณสุรีย์พร ชาญไพบูลย์รัตน์ (จากซ้าย ลำดับที่ 6 เสื้อสีขาวฟ้า) กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เชฟโรเลตเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
    คุณชินรัตน์ หวังผลพัฒนศิริ (จากซ้ายลำดับที่ 7 เสื้อสีขาว)

    ท่ามกลางผู้สนับสนุนมากมาย และนิมิตรหมายอันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทุกๆปี ซึ่งดำเนินตามวัตถุประสงค์ ของงานแรลลี่การกุศล สมาคมรถเช่าไทย
คือ นำรายได้มอบแก่ สภากาชาดไทย มูลนิธิเมาไม่ขับ รวมรายได้ครั้งนี้มอบแก่องค์กรการกุศล เป็นจำนวนเงินถึง 150,000.- บาท เป็นที่น่าปลื้มปิติยิ่งนัก

 


 

     โดยสมาคมรถเช่าไทย ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกขอบคุณ ให้แก่ผู้สนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงาน ดังนี้ี้

 

1. บริษัท เอ็ม.เค.ออโต้วัน จำกัด โชว์รูมเชฟโรเลต สาขาบางบัวทอง เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับจุดสตาร์ทปล่อยรถแรลลี่ครั้งนี้ และสนับสนุนอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่ม ซึ่งนายกสมาคมรถเช่าไทย เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก คือ คุณวรศักดิ์ ชาญไพบูลย์รัตน์ (จากซ้ายลำดับที่ 2) และคุณสุรีย์พร ชาญไพบูลย์รัตน์ (จากซ้ายลำดับที่ 1) กรรมการผู้จัดการ


 
 

2. บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สาขาบางบัวทอง 1 เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับ TC/RC จุดที่ 1


 
 

3. อุทยานหุ่นขึ้ผึ้งสยาม เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับทำ TC/RC จุดที่2 และให้สมาชิกแรลลี่ จำนวน 120 ท่าน ผ่านประตูฟรี เพื่อเที่ยวชมอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามด้วย ขอบคุณมากค่ะ
 
 

4. ซานโตรินี่ พาร์ค เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับทำ TC/RC จุดที่ 3 ภายในมีมุมต่าง ๆ ให้บันทึกภาพประทับใจมากมาย
 
 

5. ร้านของฝากแม่กิมลั้ง เอื้อเฟื้อสถานที่ทำ TC/RC จุดที่ 4 และ ทีมงานพระราม 3 กรุ๊ปฮอนด้า ร่วมสร้างสีสันในเกมตอบคำถาม และมอบน้ำดื่ม
พร้อมผ้าเย็น แก่สมาชิกแรลลี่ทุกท่าน


 
 

6. โชว์รูม สยามนิสสัน ชะอำ เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับทำ TC/RC จุดที่ 5


 
 

7.จุด Finish โรงแรมหินน้ำทรายสวย
 

     ในงานเลี้ยงประกาศรางวัลครั้งนี้ มีเซอร์ไพร์สวันคล้ายวันเกิด ดร.นที วรรธนะโกวินท์ พร้อมด้วย แสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล
สมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2556 ด้านพัฒนาองค์กร และสมาชิกร่วมอวยพรวันเกิดย้อนหลัง พร้อมมอบของขวัญ


 
 


     ประมวลภาพการแข่งขันแรลลี่การกุศลฯ ครั้งนี้

     ผลการแข่งขันแรลลี่การกุศลฯครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ประเภททีม

   ชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

    ได้แก่ บริษัท วันลิ้ง เทคโนโลยี จำกัด โดยโชว์การแสดงบนเวทีได้สนุกสนานมากมาย เป็นขวัญใจสื่อมวลชนทั่วหน้า ส่งผลให้ได้รับรางวัลไปเลย

  
 

   รองชนะเลิศลำดับที่ 1

   ได้แก่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด โดยดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล


 
 

   รองชนะเลิศลำดับที่ 2

    ได้แก่ บริษัท ออโต้ ลาวี่ จำกัด โดยคุณการุณ กิจคุณเสถียร กรรมการสมาคมรถเช่าไทย เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล


 
 

   รางวัลบู้บี้

    ได้แก่ บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที.(ประเทศไทย)จำกัด โดยคุณการุณ กิจคุณเสถียร กรรมการสมาคมรถเช่าไทย เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล


 
     

ประเภทคัน

   ชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยสมาคมรถเช่าไทย

    ได้แก่ บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยคุณสงกรานต์ ดิฏฐโชติ กรรมการสมาคมรถเช่าไทย เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล

 


 
 

   รองชนะเลิศลำดับที่ 1

    ได้แก่ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด โดยคุณสงกรานต์ ดิฏฐโชติ กรรมการสมาคมรถเช่าไทย เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล


 
 

   รองชนะเลิศลำดับที่ 2

    ได้แก่ บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำกัด โดยคุณสงกรานต์ ดิฏฐโชติ กรรมการสมาคมรถเช่าไทย เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล


 
 

   รางวัลบู้บี้

    ได้แก่ บริษัท ห้างเทพนคร จำกัด โดย คุณพุทธิกาญจน์ ลิขิตพฤกษ์ กรรมการสมาคมรถเช่าไทย เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล


 
       ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของที่ระลึก , น้ำดื่ม , ผ้าเย็น และอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับคณะแรลลี่ ในครั้งนี้ อาทิเช่น
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) , บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จำกัด ,
บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด , บริษัท เอช ซี เอ็น จำกัด , บริษัท อีซูซุสยามซิตี้ จำกัด , บริษัท ทาทา (มอเตอร์)
ประเทศไทย จำกัด
 
 

    ยังไม่จบนะค่ะ ของที่คณะแรลลี่ซื้อมารับคะแนนนั้น ทางออแกไนซ์ Drive Out ช่วยนำขึ้นเหนือไปบริจาคเด็กๆ
ที่ ร.ร.บ้านเมืองน้อย ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย


 
 2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.