การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่(6/2556)

อาคาร The Connecion

    เมื่อวันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคาร The Connecion โดย บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเป็น Host การประชุมครั้งนี้ โดยที่ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย จึงเป็นตัวแทนสมาคมฯ มอบของที่ระลึก ให้แก่คุณภาสพล สกุลวิสิฎฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และจัดจำหน่าย บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในขณะเดียวกันที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จากที่ประชุมสมาชิกสามัญเลือก ดร.นที วรรธนะโกวินท์ ดำรงตำแหน่ง สมัยที่ 8 ประจำปี 2557-2558

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.