การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่(2/2557)

โชว์รูมรถยนต์เล็กซัสรามอินทรา กม.2

   เมื่อวันพุธ ที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ โชว์รูมรถยนต์เล็กซัสรามอินทรา กม.2 โดยบริษัท เล็กซัส ออโต้ ซิตี้ จำกัด ให้เกียรติเป็น Host การประชุม ครั้งนี้    ทางสมาคมรถเช่าไทย    ขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัด ประชุม   ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม(กลาง) คุณการุณ กิจคุณาเสถียร    และคุณสุทธินันท์  อาภาศิริผล   กรรมการสมาคม   เป็นตัวแทนสมาคมฯ มอบของที่ระลึก   ให้แก่ คุณศิริมนา เผอิญโชค   ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และคุณบุษฎา เจริญพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เล็กซัส ออโต้ ซิตี้ จำกัด    อีกทั้งได้แนะนำสมาชิกใหม่  1 ราย   คือบริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณปิติ มังคละ ผู้บริหารฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่ เข้าร่วมการประชุม2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.