สมาคมรถเช่าไทย มอบเงินแก่สภากาชาดไทย และมูลนิธิเมาไม่ขับ

       เมื่อวันที่  24 มิถุนายน  2557 ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม และ นายการุณ กิจคุณาเสถียร กรรมการสมาคม เป็นตัวแทนสมาคมรถเช่าไทยนำรายได้ส่วนหนึ่ง จากงานแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 เส้นทาง กรุงเทพฯ – หัวหิน เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 มอบแก่สภากาชาดไทย ตัวแทนรับมอบโดย มรว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย และ นางสายฝน อังคะนาวิน หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจกรรมการจัดหารายได้และระบบข้อมูล สำนักงานจัดหารายได้ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และ มูลนิธิเมาไม่ขับ ตัวแทนรับมอบโดย นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.