การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ (3/2557)

โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

       เมื่อวันพุธ ที่ 16 กรกฎาคม ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยบริษัท พันธ์ชัย ออโต้ ซัพพลาย จำกัด ให้เกียรติเป็น Host การประชุมครั้งนี้ ทางสมาคมรถเช่าไทยขอขอบ คุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุม ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม และคุณสุทธินันท์ อาภาศิริผล กรรมการสมาคม เป็นตัวแทน สมาคมฯ มอบของที่ระลึก ให้แก่ คุณธีรศักดิ์ อุ่นวัฒนนุกูล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พันธ์ชัย ออโต้ ซัพพลาย จำกัด (กลาง) และคุณบัณฑิต พรพิทักษ์ชัยกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไฮไฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อีกทั้งได้แนะนำผู้สังเกตุการณ์ 1 ราย คือ นายวิชัย อมตกุลชัย อุปนายกสมาคมผู้จำหน่ายรถยนต์ไทย
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.