การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ (4/2557)

อาคารกรุงเทพประกันภัย

       เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม อาคารกรุงเทพประกันภัย โดยบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สมาชิกวิสามัญของสมาคมรถเช่าไทย ให้เกียรติเป็น Host การประชุมครั้งนี้ ทางสมาคมรถเช่าไทย ขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุม ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม เป็นตัวแทน สมาคมฯ มอบของที่ระลึก ให้แก่ คุณอานนท์ วังวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยและกรรมการที่ปรึกษา สมาคมประกันวินาศภัยไทย  และวันที่ 10 กันยายน ยังเป็นวันคล้ายวันเกิด ของ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม ทางสมาคมฯ จึงมีการอวยพรวันเกิดพร้อมทั้งมอบของขวัญ โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบ พร้อมทั้งแนะนำการแข่งขันแรลลี่การกุศล สมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 1-2 พ.ย. 2557  เส้นทาง กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี


 2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.