แรลลี่การกุศล สมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 10


    ขอขอบคุณสมาชิก และผู้ให้ความสนับสนุน แรลลี่การกุศล สมาคมรถเช่าไทยครั้งที่ 10/2557 ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 1-2 พ.ย. 57 เส้นทาง กทม. - กาญจนบุรี โดยรับเกียรติจากสมาชิก วิสามัญร่วม เป็นประธานในพิธีเปิดงานแรลลี่การกุศลฯ ครั้งนี้จาก สมาคมรถเช่าไทย ได้แก่
    1.ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมฯ
    2.คุณศักดา ยอดวานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช ซี เอ็น จำกัด
    และบริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
วัตถุประสงค์ ของงานแรลลี่การกุศล สมาคมรถเช่าไทย คือ นำรายได้มอบแก่ สภากาชาดไทย มูลนิธิเมาไม่ขับ และองค์กรการกุศลอื่นๆ  

โดยสมาคมรถเช่าไทย ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกขอบคุณ ให้แก่ผู้สนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงาน ดังนี้ 

1. บริษัท เอช ซี เอ็น จำกัด  สาขารัตนาธิเบศร์ เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับจุดสตาร์ ปล่อยรถแรลลี่ครั้งนี้ และสนับสนุนอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่ม ซึ่งนายกสมาคมรถเช่าไทย เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก แก่ คุณศักดา  ยอดวานิช  กรรมการผู้จัดการ

  

 

 

2. เจษฎา เทคนิค มิวเซี่ยม เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับ TC/RC จุดที่ 1 
     
 

3. นิสสัน อ. บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับทำ TC/RC จุดที่ 2 ซึ่งนายกสมาคมรถเช่าไทย

เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก แก่ คุณสุทธิลักษณ์ เหลืองศรีสกุล  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร์ นครปฐม จำกัด
 
 

4. TC/RC จุดที่ 4 เจียไต๋  จ.กาญจนบุรี

 
   
 

5. TC/RC จุดที่ 5 และ ชมพิพิธภัณฑ์และการแสดงแสงสีเสียงสงครามเก้าทัพ จ.กาญจนบุรี

 
 

6.จุด Finish โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
 


 
 


ประมวลภาพการแข่งขันแรลลี่การกุศลฯ ครั้งนี้


    

 

ผลการแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ประเภททีม

   ชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้แก่ สมาคมผู้จำหน่ายรถยนต์ไทย

  
 

   รองชนะเลิศลำดับที่ 1

   ได้แก่ บริษัท ไทย วี. พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล


 
 

   รองชนะเลิศลำดับที่ 2

   ได้แก่ บริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย)  จำกัด (มหาชน)  โดยดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล


 
 

   รางวัลบู้บี้

   ได้แก่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด โดยดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล


 
     

ประเภทเดี่ยว

   ชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยสมาคมรถเช่าไทย

   ได้แก่ บริษัท แพลทตินั่ม ออโต้ เซอร์วิส จำกัด โดยดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล

 


 
 

   รองชนะเลิศลำดับที่ 1

   ได้แก่ บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดย ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล


 
 

   รองชนะเลิศลำดับที่ 2

   ได้แก่ บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดย ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล


 
 

   รางวัลบู้บี้

   ได้แก่ บริษัท ห้างเทพนคร จำกัด โดย ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล


 
  ขอขอบคุณผู้สนับสนุน น้ำดื่ม, ของที่ระลึกต่างๆ สำหรับคณะแรลลี่ ในครั้งนี้ อาทิเช่น
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) , บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด , บริษัท เอช ซี เอ็น จำกัด ,
บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด, บริษัท ทาทา (มอเตอร์) ประเทศไทย จำกัด , MG SALES (THAILAND) CO., LTD.
 
 


 
 2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.