การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ (1/2558)

ณ โรงแรม S31 Sukhumvit Hotel ชั้น 5 ห้อง Ballroom 2

       เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ทางสมาคมรถเช่าไทยได้จัดประชุม ครั้งที่ 1/2558   ณ โรงแรม S31  Sukhumvit Hotel ชั้น 5 ห้อง Ballroom 2 โดยมี ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมฯ และคุณการุณ กิจคุณาเสถียร กรรมการสมาคมฯ ซึ่งมีทั้งสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกสมบท เข้าร่วมประชุมกันอย่างคึกคักเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา การประชุมครั้งนี้ได้มีการแนะนำสมาชิกใหม่ 2 ราย คือ

- สรช. วิ 31/2557 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
โดยมี คุณนริศร สิงหนาทกถากุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่ เข้าร่วมประชุม

- สรช. วิ 32/2558 บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี


คุณปิติ มังคละ  ผู้จัดการอาวุโส  ฝ่ายขายฟลีท คุณภคพล ดวงดี ผู้จัดการฝ่ายขายฟลีทและกลยุทธ์ และคุณเจริญชัย ศักดิ์ทองสิริ ผู้ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ยั้งมีสมาชิกที่เข้าสังเกตการณ์ ด้วยอีก 2 ราย คือ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นที ออโตโมบิล จำกัด

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.