การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ (2/2558)

ณ PATTANA SPORT CLUB RESORT

       เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ PATTANA SPORT CLUB RESORT จังหวัดชลบุรี โดย บริษัท เอ็มจี เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเป็น Host การประชุมครั้งนี้ ซึ่งได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันกับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม และแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ พร้อมพาเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ MG ทางสมาคมรถเช่าไทย ขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุมครั้งนี้    โดยมี ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมฯ   คุณการุณ กิจคุณาเสถียร และคุณสงกรานต์ ดิฏฐโชติ กรรมการสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมรถเช่าไทย มอบของที่ระลึก ให้แก่ บริษัท เอ็มจี เซลล์(ประเทศไทย)จำกัด


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.