สมาคมรถเช่าไทยมอบเงินแก่สภากาชาดไทย ณ สภากาชาดไทย

       เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น. ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม เป็นตัวแทนสมาคมรถเช่าไทย นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 เส้นทาง กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา จำนวนเงิน 100,000 บาท มอบแก่สภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจาก มรว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบเงินการกุศล2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.