การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ (3/2558)

ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)

      เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ทางสมาคมรถเช่าไทยได้จัดประชุม ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมเลขที่ 1104 ชั้น 11 ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ซึ่งบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ทางสมาคมรถเช่าไทย ขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุม ทั้งนี้ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกขอบคุณ ให้กับคุณจักรกริช ชีวนันทพรชัย ผู้อำนวยการธุรกิจลูกค้า โดยมีคุณอนวัช สายบาง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ไดัแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯด้วย และในวันเดียวกันนี้ทางสมาคมผู้จำหน่ายรถยนต์ไทย ได้รับมอบถ้วยจำลอง ชนะเลิศการแข่งขันแรลลี่ของสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 10/2557


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.