สมาคมรถเช่าไทยมอบเงินแก่มูลนิธิเมาไม่ขับ

       เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม เป็นตัวแทนสมาคมรถเช่าไทยนำรายได้ส่วนหนึ่ง จากงานแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 เส้นทาง กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 จำนวนเงิน 50,000.- บาท มอบแก่ มูลนิธิเมาไม่ขับตัวแทนรับมอบโดย  นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.