แรลลี่การกุศล สมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 11/2558 เส้นทางกรุงเทพฯ-กบินทร์บุรี


    เมื่อวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย. 2558 สมาคมรถเช่าไทย ได้จัดแรลลี่การกุศลครั้งที่ 11 เพื่อชิงถ้วยประทานของพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับสภากาชาดไทย มูลนิธิเมาไม่ขับ และองค์กรการกุศลสาธารณะอื่นๆ โดยใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ - กบินทร์บุรี ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย   เป็นประธานในการจัดการแข่งขันและตัดริบบิ้น   ซึ่งมีคุณพุทธิกาญจน์ ลิขิตพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามนิสสัน บีเคเค จำกัด เอื้อเฟื้อสถานที่ สำหรับปล่อยรถแข่งขันครั้งนี้ การแข่งขันแรลลี่การกุศลครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยมีสมาชิกสมาคมรถเช่าไทย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อย่างพร้อมเพรียงและสนุกสนาน พร้อมกับอิ่มบุญอย่างยิ่ง ตลอดจนต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆ รายที่ทำให้งานการกุศลประจำปีนี้ลุล่วงไปด้วยดี

  

 

 

1. TC/RC จุดที่ 1 ปั๊มน้ำมัน SHELL(บ้านโพธิ์) 
     
 

2. TC/RC จุดที่ 2 ตลาดน้ำบางคล้า วัดโพธิ์บางคล้า
 
 

3. TC/RC จุดที่ 3 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


 
   
 

4. TC/RC จุดที่ 4 ร้านอาหารบ้านเนินน้ำ

 
 

5.TC/RC จุดที่ 5 โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ (โดยมูลนิธิชัยพัฒนา)
 

6.จุด Finish โรงแรมแคนทารี-กบินทร์บุรี


 
 


ประมวลภาพการแข่งขันแรลลี่การกุศลฯ ครั้งนี้


    


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.