การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ (4/2558)

ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ (สุขุมวิท26) ชั้น 3 ห้องกัญลักษณ์

       เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. ทางสมาคมรถเช่าไทยได้จัดประชุม ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องกัญลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ (สุขุมวิท26) ในการนี้นายกสมาคมฯ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ พร้อมด้วยสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งหลายท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจรถเช่า


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.