การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ (1/2559)

ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ (สุขุมวิท26) ชั้น 3 ห้องกัญลักษณ์

       เมื่อวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. ทางสมาคมรถเช่าไทย ได้จัดประชุม ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องกัญลักษณ์ (B) ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ (สุขุมวิท26) โดยนายกสมาคมฯ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกสมทบ ได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
       สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการแนะนำสมาชิกใหม่ 1 ราย คือ - สรช. 29/2559 บริษัท โซลูชั่น มอเตอร์ จำกัด


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.