การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ (2/2559)

ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา ชั้น 2 ห้อง Ping Wang

       เมื่อวันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น. ทางสมาคมรถเช่าไทย ได้จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2559 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา ชั้น 2 ห้อง Ping Wang ซึ่งบริษัทเชฟโรเลต เอ็ม.เค.บางบัวทอง จำกัด ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยนายกสมาคมฯ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกสมทบ ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจรถเช่าอีกด้วย


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.