สมาคมรถเช่าไทยมอบเงินแก่สภากาชาดไทย ณ สภากาชาดไทย

         เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม และ คุณพุทธิกาญจน์ ลิขิตพฤกษ์ กรรมการสมาคม เป็นตัวแทนสมาคมรถเช่าไทย นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 เส้นทาง กรุงเทพฯ – กบินทร์บุรี เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท มอบแก่สภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจาก มรว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบเงินการกุศล
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.