การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ (3/2559)

ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง บอร์ดรูม 2 ชั้น 3

       เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00-17.00 น. ทางสมาคมรถเช่าไทย ได้จัดการประชุมครั้งที่ 3/2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องบอร์ดรูม 2 ชั้น 3 โดย มีนายกสมาคมฯ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ พร้อมด้วยสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
       โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งหลายท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์เช่าอย่างมาก
       สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการแนะนำผู้สังเกตการณ์ 2 ราย Mazda City Co.,Ltd. และ RMA City Motors Co., Ltd.


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.